Thursday, December 31, 2009

دانلود ویدئو های تظاهرات روز عاشورا


تعدادی از ویدئوی های روز عاشورا را از لینک های زیر دانلود کنید . این ویدئو ها به راحتی با برنامه مدیا پلیر ویندوز میتوان دید
به زودی فیلم های دیگری اضافه میشود. توجه کنید ویدئوهای در سرور
4 می باشدshared

Download لينك دانلود رد شدن وانت نیروی انتظامی از روی مردم فيلمي بسيار تكان دهنده

Download لينك دانلود رد شدن وانت نیروی انتظامی از روی مردم فيلمي بسيار تكان دهند

Download لينك دانلود يكي از شهداي روز عاشورا

Download لينك دانلود يكي از شهداي روز عاشورا

Download لينك دانلود يكي از شهداي روز عاشورا

Download لينك دانلود يكي از شهداي روز عاشورا

Download لينك دانلود يكي از شهداي روز عاشورا

Download لينك دانلود زخمي شدن يك پير زن و پيرمرد به دست نيروهاي بسيج


Download تير خوردن يك جوان
-------------------------------------------------

برای مشاهده ویدئوها از نرم افزار زیر استفاده کنید

دانلود نرم افزار

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

چنانچه مشکلاتی در هنگام دانلود داشتید با ای میل ما تماس بگیرید .

korosh_bozorg1920@yahoo.com

برای عبور از سایت هایی که م ؟س ؟دود شده است . از نرم افزار های زیر استفاده کنید

دانلود نرم افزار

نکته : برای دانلود هر چیزی در این وبلاگ بایستی لینک را در صفحه ای جدید باز کنید و سپس دکمه ای دانلود را بزنید

تنها درخواست ما این است که این ویدئو ها را در بین مردم پخش کنید . با این کار زحمات ما را بی نتیجه نزارید

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01.دانلود ویدئوی حمله مردم به سوی ماموران دانلود

02.کتک خوردن ماموران توسط مردم دانلود

03.دانلود ویدئوی از تظاهرات روز عاشورا دانلود

04.ویدئوی دیگری از تظاهرات و درگیری دانلود

05.ویدئوی دیگری از تظاهرات دانلود

06.ویدئوی دیگری از تظاهرات دانلود

07.ویدئوی به زیر گرفتن مردم توسط ماموران با ماشین نیروی انتظامی دانلود

08.دانلود ویدئویی از تظاهرات روز عاشورا دانلود

09.دانلود ویدئوی از عاشورا دانلود

10.دانلود ویدئوی از عاشورا دانلود

11.دانلود ویدئوی از عاشورا دانلود

12.دانلود ویدئوی از عاشورا دانلود

13.دانلود ویدئوی از عاشورا دانلود

14.دانلود ویدئوی از عاشورا دانلود

15.دانلود ویدئوی از گفت و شنود ماموران از طریق بیسیم ( ستاد فرماندهی ) دانلود

16.دانلود ویدئوی حضور فائزه هاشمی رفسنجانی در میان مردم در روز عاشورا دانلود

17.دانلود ویدئوی کشته شدن خواهرزاده ای آقای میرحسین موسوی دانلود

18.دانلود ویدئوی حمله بسیجیان به مسجد جمران هنگام سخنرانی محمد خاتمی دانلود

19.دانلود ویدئوی کشته شدن شهیدی دیگر دانلود

20.دانلود ویدئوی شهیدی دیگر دانلود

21.دانلود ویدئوی کشته شدن شهیدی دیگر دانلود

22.دانلود ویدئوی دیگری از شهید روز عاشورا دانلود

23.دانلود کشته شدن شهیدی دیگر در ولی عصر تهران روز عاشورا دانلود

24.دانلود ویدئوی شهیدی دیگر دانلود

25.وحشیگری بسیجیان دانلود

26.دانلود ویدئوی زخمی شدن مردم دانلود

27.دانلود ویدئوی از تظاهرات روز عاشورا دانلود

28.دانلود ویدئوی تظاهرات روز عاشورا دانلود

29.دانلود ویدئوی تظاهرات روز عاشورا دانلود

30.دانلود ویدئوی تظاهرات روز عاشورا دانلود

31.دانلود ویدئوی تظاهرات روز عاشورا دانلود

32.دانلود ویدئوی تظاهرات روز عاشورا دانلود

33.دانلود ویدئوی تظاهرات روز عاشورا دانلود

34.دانلود ویدئوی تظاهرات روز عاشورا دانلود

35.دانلود ویدئوی تظاهرات روز عاشورا دانلود

36.دانلود ویدئوی تظاهرات روز عاشورا دانلود

37.دانلود ویدئوی تظاهرات روز عاشورا دانلود

38.دانلود ویدئوی تظاهرات روز عاشورا دانلود

39.دانلود ویدئوی تظاهرات روز عاشورا دانلود

40.دانلود ویدئوی تظاهرات روز عاشورا دانلود

41.دانلود ویدئوی تظاهرات روز عاشورا دانلود

42.دانلود ویدئوی تظاهرات روز عاشورا دانلود

43.دانلود ویدئوی تظاهرات روز عاشورا دانلود

44.دانلود ویدئوی تظاهرات روز عاشورا دانلود

45.دانلود ویدئوی تظاهرات روز عاشورا دانلود

46.دانلود ویدئوی تظاهرات روز عاشورا دانلود

47.دانلود ویدئوی تظاهرات روز عاشورا دانلود

48.دانلود ویدئوی تظاهرات روز عاشورا میدان خیابان ولی عصر تهران دانلود

49.دانلود ویدئوی تظاهرات روز عاشورا دانشجویان دانشگاه علم صنعت دانلود

50.دانلود ویدئوی تظاهرات روز عاشورا دانلود

51.دانلود ویدئوی تظاهرات روز عاشورا دانلود

52.دانلود ویدئوی تظاهرات روز عاشورا دانلود

53.دانلود ویدئوی تظاهرات روز عاشورا دانلود

54.دانلود ویدئوی تظاهرات روز عاشورا دانلود

55.دانلود ویدئوی تظاهرات روز عاشورا دانلود

56.دانلود ویدئوی تظاهرات روز عاشورا دانلود

57.دانلود ویدئوی تظاهرات روز عاشورا دانلود

58.دانلود ویدئوی تظاهرات روز عاشورا دانلود

59.دانلود ویدئوی تظاهرات روز عاشورا دانلود

60.دانلود ویدئوی تظاهرات روز عاشورا دانلود

61.دانلود ویدئوی تظاهرات روز عاشورا دانلود

62.دانلود ویدئوی تظاهرات روز عاشورا دانلود

63.دانلود ویدئوی تظاهرات روز عاشورا دانلود

64.دانلود ویدئوی تظاهرات روز عاشورا دانلود

65.دانلود ویدئوی تظاهرات روز عاشورا دانلود

66.دانلود ویدئوی تظاهرات روز عاشورا دانلود

67.دانلود ویدئوی تظاهرات روز عاشورا دانلود

68.دانلود ویدئوی تظاهرات روز عاشورا دانلود

69.دانلود ویدئوی تظاهرات روز عاشورا دانلود

70.دانلود ویدئوی تظاهرات روز عاشورا دانلود

71.دانلود ویدئوی تظاهرات روز عاشورا دانلود

72.دانلود ویدئوی تظاهرات روز عاشورا دانلود

73.دانلود ویدئوی تظاهرات روز عاشورا دانلود

74.دانلود ویدئوی تظاهرات روز عاشورا دانلود

75.دانلود ویدئوی تظاهرات روز عاشورا دانلود

76.دانلود ویدئوی تظاهرات روز عاشورا دانلود

77.دانلود ویدئوی تظاهرات روز عاشورا دانلود

78.دانلود ویدئوی تظاهرات روز عاشورا دانلود

79.دانلود ویدئوی تظاهرات روز عاشورا دانلود

80.دانلود ویدئوی تظاهرات روز عاشورا دانلود

81.دانلود ویدئوی تظاهرات روز عاشورا دانلود

82.دانلود ویدئوی تظاهرات روز عاشورا دانلود

83.دانلود ویدئوی تظاهرات روز عاشورا دانلود

84.دانلود ویدئوی تظاهرات روز عاشورا دانلود

85.دانلود ویدئوی تظاهرات روز عاشورا دانلود

86.دانلود ویدئوی تظاهرات روز عاشورا دانلود


Wednesday, December 16, 2009

ویدئو های تظاهرات روز 16 آذر 1388 ا


برای مشاهده ویدئوها از نرم افزار زیر استفاده کنید

دانلود نرم افزار

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

چنانچه مشکلاتی در هنگام دانلود داشتید با ای میل ما تماس بگیرید .

korosh_bozorg1920@yahoo.com

برای عبور از سایت هایی که م ؟س ؟دود شده است . از نرم افزار های زیر استفاده کنید .

دانلود نرم افزار

نکته : برای دانلود هر چیزی در این وبلاگ بایستی لینک را در صفحه ای جدید باز کنید و سپس دکمه ای دانلود را بزنید .

تنها درخواست ما این است که این ویدئو ها را در بین مردم پخش کنید . با این کار زحمات ما را بی نتیجه نزارید.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


01.دانلود

02.دانلود

03.دانلود

04.دانلود

05.دانلود

06.دانلود

07.دانلود

08.دانلود

09.دانلود

10.دانلود

11.دانلود

12.دانلود

13.دانلود

14.دانلود ویدئو ی تظاهرات دانشگاه اصفهان

15.دانلود

16.دانلود ویدئو تظاهرات دانش آموزان

17.دانلود

18.دانلود ویدئو ی تظاهرات شیراز

19.دانلود ویدئوی تظاهرات دانشگاه گیلان

20.دانلود ویدئوی تظاهرات دانشگاه هرمزگان

21.ویدئوی تظاهرات دانشگاه ایلام

22.دانلود

23.دانلود

24.دانلود

25.دانلود

26.دانلود ویدئو ی درگیری در دانشگاه امیر کبیر

27.دانلود

28.دانلود

29.دانلود ویدئوی تظاهرات دانشگاه اصفهان

30.دانلود ویدئوی تظاهرات دانشگاه کرج

31.دانلود ویدئوی تظاهرات دانشگاه کرمان

32.دانلود ویدئوی تظاهرات دانشگاه کرمان ( 2 )

33.دانلود ویدئوی تظاهرات دانشگاه خواجه نصیر

34.دانلود ویدئوی گزارش تلویزیون الجزیره از تظاهرات 16 آذر

35.دانلود ویدئوی گزارش سی ان ان از تظاهرات روز 16 آذر

36.دانلود ویدئوی تظاهرات در تبریز

37.دانلود ویدئوی سردادن شعار الله اکبر

38.دانلود ویدئوی سردادن شعار مرگ بر خامنه ای

39.دانلود ویدئوی سردادن شعار الله اکبر

40.دانلود ویدئوی تظاهرات در تهران

41.دانلود ویدئوی تظاهرات دانشجویان

42.دانلود ویدئوی تظاهرات و حمله به دانشجویان

43.دانلود ویدئوی تظاهرات دانشجویان دانشگاه علم و صنعت

44.دانلود ویدئوی تظاهرات دانشگاه علم وصنعت

45.دانلود ویدئوی تظاهرات مردم در خیابان فخر رازی تهران با شعار مرگ بر خامنه ای

46.دانلود ویدئوی حمله ای بسیجیان به مردم

47.دانلود ویدئوی تظاهرات دانشجویان تهران

48.دانلود ویدئوی تظاهرات دانشجویان

49.دانلود ویدئوی حمله ای بسیجیان به دانشجویان در روز 17 آذر

50.دانلود ویدئوی تظاهرات دانشجویان تهران

51.دانلود ویدئوی تظاهرات اصفهان

52.دانلود ویدئوی تظاهرات با سر دادن شعار مرگ بر خامنه ای

53.دانلود ویدئوی تظاهرات

54.دانلود ویدئوی تظاهرات 2

55.دانلود ویدئوی تظاهرات در اتوبوس

آرشیو ویدئو های تظاهراتویدئو تظاهرات و درگیری در تهران - ( شماره ۱ )
01.دانلود
ویدئو تظاهرات و درگیری در تهران - ( شماره ۲ ) 02.دانلود
ویدئو تظاهرات و درگیری در تهران - ( شماره ۳ ) 03.دانلود
ویدئو درگیری ها و تظاهرات در روز های ۲۵ خرداد در تهران ( شماره ۴ ) 04.دانلود
ویدئو درگیری های شدید در اصفهان ( شماره ۵ ) 05.دانلود
ویدئو درگیری ها و تظاهرات در شیراز (ـ شماره ۶ ) 06.دانلود
ویدئو تظاهرات مردم در مترو با شعار سردادن علیه احمدی نژاد ( شماره ۷ ) 07.دانلود
ویدئو حمله ماموران گارد ویژه به اموال مردم ( شماره ۸ ) 08.دانلود
ویدئو تظاهرات در میدان آزادی با حضور موسوی ( شماره ۹ ) 09.دانلود
ویدئو حملات شدید مامورین به مردم ( شماره ۱۰ ) 10.دانلود
ویدئو تظاهرات - حمله گارد ویژه ( شماره ۱۱ ) 11.دانلود
ویدئو - تیراندازی های شدید در تهران ( شماره ۱۲ ) 12.دانلود
ویدئو - تیراندازی های شدید در تهران ( شماره ۱۳ ) 13.دانلود
ویدئو تظاهرات دیگری در تهران ( شماره ۱۴ ) 14.دانلود
ویدئو حمله گارد ویژه به خانه مردم ( شماره ۱۵ ) 15.دانلود
ویدئو تیراندازی های دیگری در تهران ( شماره ۱۶ ) 16.دانلود
ویدئو تظاهرات دانشگاه تهران ( شماره ۱۷ ) 17.دانلود
ویدئو تظاهرات و تیراندازی های دیگری در تهران ( شماره ۱۸ ) 18.دانلود
ویدئو تظاهرات مردم مقابل جام جم ( شماره ۱۹ ) 19.دانلود
ویدئو تظاهرات مردم با شعار ( نترسید ٬ نترسید ما همه با هم هستیم ) ( شماره ۲۰ ) 20.دانلود
ویدئو کشته شدن ندا آقا سلطان ( شماره ۲۱ ) 21.دانلود
ویدئو درگیری های دیگر گارد ویژه ( شماره ۲۲ ) 22.دانلود
ویدئو حمله گارد ویژه به خانه مردم و بازدداشت ۲ نفر ( شماره ۲۳ ) 23.دانلود
ویدئو ریختن مردم به سطح شهر و ترساندن گارد ویژه ( شماره ۲۴ ) 24.دانلود
ویدئو جضور استاد محمد رضا شجریان در بین مردم ( شماره ۲۵ ) 25.دانلود
ویدئو شعار دادن مردم در پشت بام ها در شب ( شعار الله اکبر ) ( شماره ۲۶ ) 26.دانلود
ویدئو تظاهرات مردم بر روی پل های خیابان های تهران ( شماره ۲۷ ) 27.دانلود
ویدئو دیگری از تظاهرات مردم - تصاویری ( شماره 28 ) 28.دانلود
آهنگی برای ندا ( شماره 29 ) 29.دانلود
ویدئو آتش زدن اتوبوس در تهران ( شماره 30 ) 30.دانلود
ویدئو تظاهرات در میدان آزادی ( شماره 31 ) 31.دانلود
ویدئو تظاهرات مردم در مترو با شعار سر دادن ( شماره 32 ) 32.دانلود
ویدئو کشته شدن ندا آقا سلطان به صورت کامل ( شماره 33 ) 33.دانلود
ویدئو تظاهرات دیگری در تهران ( شماره 34 ) 34.دانلود
ویدئو کشته شدن مردی ( شماره 35 ) 35.دانلود
ویدئو کلیپی در مورد تظاهرات ( شماره 36 ) 36.دانلود
ویدئو تظاهرات پرستاران بیمارستان تهران ( شماره 37 ) 37.دانلود
ویدئو دیگری از تظاهرات ( شماره ۳۸ ) 38.دانلود
ویدئو تظاهرات دیگری در تهران (شماره ۳۹ ) 39.دانلود
ویدئو تظاهرات دیگری در متروی شهر تهران (شماره ۴۰ ) 40.دانلود
ویدئو تظاهرات روز ۲۵ خرداد ( که در این روز ۳ میلیون نفر آمده بودند ) ( شماره ۴۱ ) 41.دانلود
ویدئو تظاهرات دیگری در تهران (شماره ۴۲ ) 42.دانلود
ویدئو حضور رضا عطاران در بین مردم در مسجد قبای تهران ( با فرمت موبایل ) ( شماره ۴۳ ) 43.دانلود
ویدئو آتش و خونریزی بسیار شدید در خیابان های تهران ( شماره ۴۴ ) 44.دانلود