Sunday, February 14, 2010

activate the application

شبکه جنبش سبز(جرس): امروز سبزها بار دیگر در تظاهرات 22 بهمن به خیابانها آمدند و شعارهای خود را در دفاع از جنبش سبز سردادند. در نبود روزنامه نگاران و رسانه های مستقل که بتوانند گزارشی منصفانه از راهپیمایی آحاد مردم ارایه دهند، "هر شهروند یک رسانه" در دستور کار مردم قرار گرفته و آنان به ثبت اخبار و رویدادهای جنبش سبز می پردازند.

از صبح امروز تاکنون، مجموعه ای از فیلمهای کوتاهی که توسط سبزها گرفته شده به جرس رسیده، که با مروری بر آن می توان گوشه ای از حضور سبزها در تجمع امروز را دید. جرس به محض دریافت تصاویر و کلیپهای بیشتر، آن را در اختیار خوانندگان قرار می دهد.

سری اول ویدئوها

سری دوم ویدئوها

سری سوم ویدئوها

سری چهارم ویدئوها

سری پنجم ویدئوها

سری ششم ویدئوها

حضور مهدی کروبی در راهپیمائی ۲۲ بهمن

سری هفتم ویدئوها

سری هشتم ویدئوها

سری نهم ویدئوها

سری دهم ویدئوها

No comments:

Post a Comment